Doelstelling

 

Heemkring Osschaert vzw is een vereniging van vrijwilligers die zich bezighoudt met heemkunde, het bevorderen van belangstelling voor de eigen leefomgeving en het vergroten van kennis over die omgeving in het verleden en heden.

Lokale gebondenheid is veelal het uitgangspunt en thema’s hierbij kunnen zijn: folklore, volksverhalen, volksgebruiken, taal, naamkunde, geschiedenis van de gemeente in de context van de regio, genealogie, archeologie, numismatiek, sociologie, toponymie, heraldiek, … Een hele resem onderwerpen die essentieel is in het ijveren voor het behoud van geschiedkundig, socio- cultureel, volkskundig, industrieel en historisch landschappelijk waardevol erfgoed.  En deze werking is nodig vermits ieder van ons op de een of andere wijze een binding heeft met deze materie, met onze eigen (al dan niet familiale) geschiedenis die niet mag en kan gewist worden. De bescherming, het behoud en de restauratie van dit waardevol en typisch lokaal erfgoed worden dan ook door de bestuursleden met de nodige aandacht opgevolgd, bijgestuurd, besproken en becommentarieerd met beleidsmensen en verantwoordelijken uit diverse gemeentelijke, regionale en provinciale departementen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Je zal eerst een email ontvangen om je inschrijving te bevestigen.
Please wait
Back to Top