Schenkingen en aanwinsten

 

 

 

10.01.2021
Het Filip De Pillecyncomité Hamme heeft een samenwerkingsakkoord met ons afgesloten. Het archief van de schrijver wordt opgenomen in de werking van de heemkring en de diverse edities van de Studies, de wetenschappelijke uitgaven rond leven en werk van de auteur die sinds 2005 jaarlijks worden uitgegeven, worden toegevoegd aan de studie- en documentatieafdeling van onze kring

16.01.2021
Trimesterrekeningen voor schoolgeld op naam van De Munck Paul voor de Schooljaren 1945-1946-1947-1948, uitgeschreven door het Heilig Hartinstituut.

20.01.2021
Programma Eeuwfeest Oud-Mannenhuis Hamme 1946-1946

20.01.2021
Enkele devotionaliaprentjes, eerste communieprentjes uit 1884, 1893, 1894, 1896

21.01.2021
Brandglasraam, groot 160x160, toegeschreven aan Frans Van Immerseel, met de
voorstelling van een spinner en het wapenschild.

 

Recente aanwinsten 

Twaalf schilderijen van de Hamse kunstenaar César De Gols, veelal landschapschilderkunst met De Bunt als zijn geliefkoosde onderwerp.

 

Een aantal foto’s uit het archief van onze brandweer, jaren 60 

 

 

Een aantal oude gebedenboeken, meestal Latijnse missalen uit het einde van de 19 de eeuw, zoals het Sanctorum Patrum, een pauselijke bul uit 1878.

 

Enkele waardevolle gedachtenisprentjes van gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, door Kardinaal Mercier omschreven als de soldaat, die sterft om zijne broeders te redden, om altaar en haard en Vaderland te verdedigen, legt de hoogste liefdesdaad af.

 

Het doodsprentje van Frans Vermeir, geboren te Hamme op 30 januari 1915 en gesneuveld voor het Vaderland te Poucke op 25 mei 1940. Het doodsprentje van Renaat Waterschoot, geboren te Hamme op 21 september 1921 en gesneuveld op 9 januari 1944 te Burkowzy (Rusland),

 

Het landboek van de omgeving van de abdij Sint-Bernardus uit de periode 1668-1669, de albums van Karel de Croÿ, waarin kaarten van de regio Driegoten, Moerzeke, Kastel en Baasrode uitvoerig uitgetekend zijn. Een studie over 200 Hamse namen die verbonden zijn met de Boerenkrijg van 1798 en een familieverhaal dat tevens een beeld van Driegoten geeft van het midden van de 19 de eeuw.

Back to Top