EXPO: De Hamse Zouaven, een verhaal apart!

 De Hamse Zouaaf Louis Laurent Van Driessche (1840-1920)

Een dossiertentoonstelling die de pauselijke Zouaven belicht als infanterie-eenheid onder het bewind van Paus Pius IX tegen de guerrilla-aanvallen geleid door de nationalist Guiseppe Garibaldi en Victor Emanuel II, koning van Sardinië, die streefden naar de scheiding van kerk en staat. De presentatie brengt de woelige jaren 1860-1870 in beeld aan de hand van de 17 Hammenaren die zich geroepen voelden om ten strijde te trekken voor de pauselijke belangen.

 

Back to Top